özel izin hizmetleri

LimitSiz Medya, gerçekleştirmeyi tasarladığınız özel iletişim aktiviteleri ve etkinliklerle ilgili kamu kuruluşları ve diğer kurumlardan

ve gerekli kişilerden özel izinlerin alınması süreçlerinde son derece güçlü ve başarılıdır.